Rådgivning

Vilka utmaningar står du inför?
För att nå framgång och mål krävs en plan, en strategi med belysta åtgärder och ett bra bollplank. Kanske vill du nå bättre lönsamhet, utöka din kundkrets, förbättra marknadsföringen, anställa personal eller bli en bättre ledare. Vi erbjuder strukturerad affärsutveckling i form av rådgivning och mentorskap för att stötta dig och tillväxten i ditt företag.

Företagsutveckling
Ny affärsidé – vi hjälper till att skapa affärsplan, nulägesanalys, budget, likviditetsbudget, marknadsplaner och verksamhetsbeskrivning. Därefter upprättar vi en åtgärdsplan och en uppföljning vid genomförandet för att till sist genomföra en dokumenterad utvärdering.

Expansion - en utökning av verksamheten kan ske på olika sätt. Vid organisk tillväxt erbjuder vi hjälp med rekryteringsprocesser och stöttning vid bemmaning. Vi kan även utföra personliga tester och interna intervjuer vid t ex en omorganisation. En tillväxt genom att köpa ett befintligt företag eller en fussion har vi lång och bred erfarenhet av och kan guida genom hela förhandlingen.

Nästa steg – verksamheten har funnits i några år och det är dags att införa något nytt, kanske en ny tjänste- eller produktlinje, ett nytt sortiment eller att inta en ny marknad – helt enkelt att ta ytterligare ett steg framåt. Men det kräver en större investering och det behövs externt kapital. Banklån, Almi, affärsänglar, riskkapital -alternativen är många och kanske är en mix av investerare det bästa. Vi guidar dig i beslutsprocessen och hjälper till att ta fram nödvändiga handlingar.

För specifik kompetens inom ett visst område erbjuder vi även stöd för:

  • Förändringsarbete – (hur agera med personalen…)
  • Ekonomisk uppföljning – (målstyrning, nyckeltal, benchmarking…)
  • Offentlig upphandling – (kvalitetssäkring vid ansökan)
  • Kapitalanskaffning – (investerare, riskkapital, affärsänglar…)

Mentorskap
Bollplank och individuellt stöd för dig som är VD, ledare, företagsägare och/eller styrelsemedlem. Ett mentorskap ska vara målinriktat och coachningen byggs utefter dina behov och önskemål. Vi erbjuder ett styrt upplägg men du kan även välja att använda ditt mentorskap som rent bollplank där du inför varje möte fritt väljer ämnen att diskutera. Mentorn coachar och bidrar med egna erfarenheter och kunskaper och hjälper dig att vidga dina vyer.  MentorUtveckla_mellan

Upplägg
1. Nulägesanalys
Vilka mål strävar företaget efter? Var befinner du dig? Vilka är dina erfarenheter och styrkor?
2. Handlingplan
Hur nå målen? Finns olika vägval? Vilka åtgärder måste tas?
3. Uppföljning
Hur gick det? Vad göra ännu bättre nästa gång?

Tillval: personlighetstest med återkoppling.
Programmet pågår under ett år med regelbundna träffar en gång i månaden.