Organisation

Rätt kompetens på rätt plats kan vara vitalt för ett företags utveckling. Vi säkerställer att du har en effektiv organisation genom personlighetstester, internintervjuer och mentorskap. En extern konsult ger dig en ofärgad och oberoende analys av organisationen och tar temperaturen på verksamheten och företagskulturen.

Rekrytering
Tack vare ett brett nätverk i Västra Götaland når vi potentiella kandidater med rätt kvalifikationer och erfarenheter inom flera områden. Vid behov utförs search och annonsering för att finna specialisterna. Vi sköter hela rekryteringsprocessen inklusive intervjuer, personlighetstest och referenstagning fram till signering av anställningsavtal.

Omställning
Att nå företagets mål kan i vissa fall kräva en omorganisation, vilket kan leda till att personal omplaceras eller måste avgå. Vi erbjuder omställningslösningar och hjälper uppsagd personal till en ny karriär. Vi gör en djupgående nulägesanalys, kartlägger individens styrkor och karriärmål, stöttar i skapandet av CV och personligt brev och coachar till ny anställning.