Karriär

Nöjd eller på väg?

Byta karriär
Har du inte sökt arbete på länge ger vi dig konkreta tips och råd för skapande av meritförteckning och inför arbetsintervjun. Vi vägleder dig att finna lediga tjänster och hur du ska nyttja dina kontakter. Söker du utannonserade tjänster är du “bara ett papper” i första steget. Här hjälper vi dig att lyfta just dina styrkor och att få ditt CV och personliga brev att sticka ut. Starka ansökningshandlingar kan vinna dig jobbet!

Befordrad
Att klättra inom den interna organisationen och hantera att gå från kollega till chef kräver en del egen förberedelse. Resan kan vara utmanande och mycket ändras över bara några timmar. Vi förbereder dig inför den nya rollen, belyser viktiga förändringar och kan med fortsatt mentorskap vara bollplank i ditt ledarskap.

Karriärutveckling
Kanske är du nöjd med din nuvarande tjänst och position men har en framtidsbild av var du vill befinna dig i karriären om några år? Många års erfarenhet av jobbcoachning har lett till en väl utarbetad metodik för karriärutveckling och tillsammans följer vi fyra personliga steg:

Nulägesanalys – var befinner du dig i arbetslivet just nu
“Hårda” meriter – inventering av kompetenser och erfarenheter
“Mjuka” meriter – inventering av egenskaper och motivationsfaktorer
Karriärmål – vart vill du och hur tar du dig dit

Personlighetstest
Testet utför du enkelt över nätet och får sedan en 2-timmars återkoppling av auktoriserad utövare.

Välkommen till oss för en konkret och handfast karriärcoachning!