Värdering

Konsten att värdera ovärderliga företag

Det finns olika anledningar till att man vill veta ett företags värde. Till exempel när köpare finns (kanske några anställda), när du har hittat en intressant verksamhet att förvärva eller när ett ägarskifte med generationsväxling inom familjen ska ske.

De vanligaste modellerna som används vid värdering av små- och medelstora onoterade företag i Sverige är:
● Substansvärdering
● Enkel eller viktad årsvinstberäkning
● Avkastningsvärdering (baserad på historik eller framskrivningsprognos)
Likvidationsvärdering är aktuell om företaget ska läggas ner och marknadsvärdet, som är det mest intressanta värdet, blir känt först när intressenter framför sina bud.

Med vår gedigna erfarenhet av företagsöverlåtelser har vi mycket god kunskap om hur marknaden värderar just ditt företag. Välkommen att kontakta oss för en företagsvärdering!