Välkommen till konsultbyrån Lindcon!

Lindcon är den moderna affärsbyrån för dig som driver företag och som vill ta nästa steg. Vi erbjuder företagsrådgivning för utveckling inom flera områden och besitter ett stort affärsnätverk i västra Sverige för att kunna koppla in expertis inom ytterligare fält – allt för att möjliggöra att du och ditt företag ska nå högre höjder!

Företagsrådgivning – handfast vägledning för bättre affärer och effektivisering
Ledarcoachning – mentorskap/bollplank för VD, ledare, styrelse och/eller företagsägare
Företagsöverlåtelser – att köpa eller sälja företag eller genomföra generationsväxling
Företagsvärdering – vad är företagets värde
Kapitalanskaffninghur gå tillväga, finna investerare eller lån- och bidragsgivare
Rekrytering och uppsägning finna rätt kompetens, personlighetstest och omställning
Karriär- och jobbcoachning att finna nytt jobb och nya utmaningar
Interimt ledarskap hyra extern konsult för tillfälliga uppdrag

Aktuella uppdrag
–  Företags- och affärsutvecklare
 Omställningskontoret+ Almi Företagspartner Väst AB  www.omstallningskontoret.se

–  Mentorkoordinator
Almi Företagspartner Väst AB – Göteborg och FyrBoDal www.almi.se/Mentor 

Almi VastMentorUtveckla_mellanomstallningplus_toplogoeu